Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

safari – význam cudzieho slova

lovecká výprava v Afrike; zoologická záhrada imitujúca africké prírodné prostredie; oblečenie s prvkami loveckého štýlu