Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adverbium - význam cudzieho slova

príslovka, slovný druh určujúci vzťahy medzi slovesnými dejmi