Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aerofilatelia – význam cudzieho slova

zostavovanie zbierok známok s tematikou leteckej pošty