Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aerobik - význam cudzieho slova

sústava telesných cvičení pri hudbe posilňujúcich obehový, dýchací a srdcovo-cievny systém