Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aerogram - význam cudzieho slova

letecká listová zásielka