Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aerogram – význam cudzieho slova

letecká listová zásielka