Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aerodynamika – význam cudzieho slova

náuka o pohybe plynov a pohybe pevných telies v plynoch