Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aerobiont - význam cudzieho slova

organizmus vyžadujúci pre svoju existenciu atmosferický kyslík