Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aerohydrodynamika - význam cudzieho slova

náuka o prúdení tekutín na základe aerodynamiky a hydrodynamiky