Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aerofyt - význam cudzieho slova

rastlina s asimiláciou závislou na vzdušnom prostredí