Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aerofyt – význam cudzieho slova

rastlina s asimiláciou závislou na vzdušnom prostredí