Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aeromechanika - význam cudzieho slova

náuka o rovnováhe a pohybe plynov a pár, o zákonoch mechaniky plynov