Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

agnosticizmus – význam cudzieho slova

filozofická náuka popierajúca schopnosť poznania objektívneho sveta a jeho zákonitostí