Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arci- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov vyjadrujúca zosilnenie nasledujúcej časti slova