Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ardito - význam cudzieho slova

v hudbe: smelo, odvážne