Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

argentit – význam cudzieho slova

sulfid strieborný, výnosná strieborná ruda, kosoštvorcový nerast