Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

area - význam cudzieho slova

ohraničená časť, výmera pozemku alebo priestoru