Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

areografia - význam cudzieho slova

náuka o povrchu Marsu