Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

argot – význam cudzieho slova

slang najnižších spoločenských vrstiev a podsvetia, iným nezrozumiteľný