Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arela, areola - význam cudzieho slova

pigmentový dvorec okolo prsnej bradavky; dvor, kruh okolo Mesiaca; výrazne ohraničená časť areálu určitého biologického druhu