Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arcivojvoda - význam cudzieho slova

titul kniežat habsburského rodu