Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arcivojvoda – význam cudzieho slova

titul kniežat habsburského rodu