Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ardometer - význam cudzieho slova

prístroj na meranie vysokých teplôt