Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ardometer – význam cudzieho slova

prístroj na meranie vysokých teplôt