Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asembler – význam cudzieho slova

vo výpočtovej technike program zostavujúci časti programu do jedného celku