Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asepsa – význam cudzieho slova

ošetrenie poranenia proti vniknutiu choroboplodných látok