Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asonancia – význam cudzieho slova

súzvuk samohlások na konci veršov, súznenie