Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

celina – význam cudzieho slova

v sovietskom prostredí neobrábaná pôda; poštová cenina s vytlačenou poštovou známkou alebo s jej kresbou