Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cembalo – význam cudzieho slova

cembalo

klávesový hudobný nástroj zo 16. storočia, harpsichord

čembalo

strunový hudobný nástroj