Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centim – význam cudzieho slova

drobná minca franku, pesety a iných menových jednotiek