Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cent – význam cudzieho slova

technická jednotka váhy, metrický cent, 100 kg; stotina základnej menovej jednotky, napríklad dolára a iných mien