Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

center – význam cudzieho slova

stredný útočník; prihrávka do priestoru pred súperovou bránkou; stred