Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centiliter – význam cudzieho slova

stotina litra, objemová jednotka