Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centiliter - význam cudzieho slova

stotina litra, objemová jednotka