Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centimeter - význam cudzieho slova

stotina metra, dĺžková jednotka