Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centimeter – význam cudzieho slova

stotina metra, dĺžková jednotka