Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cemeterium – význam cudzieho slova

cintorín, pohrebisko