Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cemeterium - význam cudzieho slova

cintorín, pohrebisko