Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ceno- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom spoločenstvo, pospolitosť