Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

debilita - význam cudzieho slova

druh slaboduchosti, slabomyseľnosti; slangovo hlúposť