Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deci- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom desatina, desiaty diel