Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

decepcia – význam cudzieho slova

sklamanie; oklamanie