Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

decht - význam cudzieho slova

hustá, tmavá, olejovitá kvapalina vznikajúca pri tepelnom rozklade organických látok bez prístupu vzduchu