Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

debutant – význam cudzieho slova

debutujúci umelec, začiatočník