Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

debutant - význam cudzieho slova

debutujúci umelec, začiatočník