Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

decibel - význam cudzieho slova

desatina belu, jednotka merania výkonu, útlmu, zisku, hladiny intenzity zvuku alebo akustického tlaku, značka dB