Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

decrescendo – význam cudzieho slova

v hudbe: postupne zoslabovať