Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

defektoskopia – význam cudzieho slova

kontrola chýb materiálov a výrobkov bez narušenia ich zloženia