Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

defektivita – význam cudzieho slova

porucha integrity jedinca typická narušením jeho vzťahov k okoliu, spoločnosti, najmä k výchove, vzdelaniu a k práci