Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrostatika – význam cudzieho slova

štúdium elektrického poľa častíc alebo telies, ktoré sú v pokoji voči uvažovanej inerciálnej sústave; náuka o vlastnostiach a vzájomnom pôsobení elektrických nábojov bez elektrického prúdu