Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrostrikcia - význam cudzieho slova

zmena objemu alebo tvaru nevodičov vplyvom vonkajšieho elektrického poľa