Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrostrikcia – význam cudzieho slova

zmena objemu alebo tvaru nevodičov vplyvom vonkajšieho elektrického poľa