Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrotaxia – význam cudzieho slova

pohyb živočíchov spôsobený elektrickým prúdom