Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrotaxia - význam cudzieho slova

pohyb živočíchov spôsobený elektrickým prúdom