Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elipsoid – význam cudzieho slova

plocha vytvorená rotáciou elipsy okolo jednej z jej osí, plocha druhého stupňa