Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektroterapia - význam cudzieho slova

liečba elektrickým prúdom