Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektroterapia – význam cudzieho slova

liečba elektrickým prúdom