Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elipsa – význam cudzieho slova

kužeľosečka, krivka, geometrické miesto bodov, ktorých súčet vzdialeností od dvoch ohnísk je stály; nevyjadrovanie očakávaných slov alebo viet podľa daného vetného schématu, výpustka