Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elfa – význam cudzieho slova

zariadenie na skladanie materiálov z vagónov alebo áut prúdom vody