Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eluent - význam cudzieho slova

rozpúšťadlo používané na získavanie eluátov