Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Elohim – význam cudzieho slova

boh Jehova v Starom zákone